Progressiva Glasögon

Att använda progressiva glasögonProgressiva glas går flytande mellan två olika styrkor för att se skarpt på nära håll och samtidigt ge bra skärpa på avstånd. Progressiva glasögon görs i flera variationer med varierande prestanda och prisklass.

Fördelar med progressiva glasögon

Progressiva glasögon är bekväma att bära och ger bra syn på både långt och nära håll. Är du trött på läsglasögonen och vill slippa byta glasögon för varje aktivitet kan progressiva glasögon vara en bekväm lösning för dig.

Premium progressiva glasögon

Alla progressiva glasögon är inte progressiva glasögon anpassade för just dig. Utöver progressiva glas i standardklassen (1,5 index) kan du få glasögon anpassade i detalj för just ditt synfel. Varilux glasögonen i premiumklassen tar även hänsyn till vilket som är ditt dominanta öga med unika mätmetoder och anpassar sig till dig. Läs mer om Varilux S 4D här.

Vanliga frågor om progressiva glasögon

Från ungefär 40 års ålder kan vi börja drabbas av så kallad ålderssynthet. Det innebär att vi får svårt att ställa om fokus mellan långt och nära håll. För att då slippa byta glasögon när du ska se på långt respektive kort håll kan progressiva glasögon vara en fördel. Glasen har då en styrka i övre delen och en annan i undre delen. Mellan dessa finns en övergångsdel.

De allra flesta bågar går att använda till progressiva glas. De progressiva glasen görs idag tunna och smidiga oavsett vilken båge de ska sitta i. Såväl plast som metall fungerar bra. Det är en fördel om glasögonen har en normal höjd. Det går att sätta progressiva glas även i bågar med låg höjd, då med en kortare skillnad mellan avstånd och läs. Eftersom de flesta upplever det bekvämast med progressiva glas i bågar med normalhöjd rekommenderar vi dock det.

Behovet av glasögon är mycket individuellt. Det är inte bara synen som är avgörande utan hänsyn behöver även tas så att begränsningar i glasen inte gör att du sitter långa stunder i en ansträngande position. Den som läser mycket kan t.ex. uppskatta ett par läsglasögon som komplement för längre stunder med en bok.

Priset för progressiva glasögon varierar. Faktorer som inverkar på priset är glaskvalitet, behandlingar, styrkor och vilken båge du väljer. Diskutera gärna med din optiker så kan vi ge dig tips, råd och mer information.

Det krävs en viss tillvänjning när du börjar använda progressiva glas. Utvecklingen har dock gått framåt, så även om det krävs en viss anpassning när du börjar använda progressiva glasögon, är den idag betydligt mindre än vad den var förr. Det är mycket ovanligt att en person inte överhuvudtaget kan vänja sig vid de moderna progressiva glasen.