Skötsel av kontaktlinser

Det är viktigt att sköta sina linser på det sätt som din kontaktlinsoptiker har rekommenderat. Noggrann skötsel och god hygien är A och O när det gäller kontaktlinser.

  • Använd aldrig linserna om ögat är rött och irriterat, tag ut linserna och kontakta din kontaktlinsoptiker om besvären inte försvinner.
  • Använd inte linser om du är förkyld.
  • Sov inte med linser som är avsedda bara för daglig användning.
  • Låt alltid linsetuiet lufttorka när det inte används.
  • Återanvänd aldrig kontaktlinsvätska.